© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Funktioner
Vejledende løsninger

 

 

1
> (defun f (x) (+ x (- 3 5)))
F
> (f 4)
2
> (defun g (x y) (+ (/ x y) (/ y x)))
G
> (g 3 4)
25/12
> (defun h (x y z) (* x (* y (/ z (* x y)))))
H
> (h 1 2 3)
3
 
2a
> (defun f (x) (* 2 x))
F
> (f 4)
8
> (defun g (x) (* x x))
G
> (g 4)
16
 
2b
> (defun sum-func (f1 f2 x) (+ (funcall f1 x) (funcall f2 x)))
SUM-FUNC
> (sum-func 'f 'g 4)
24
 
2c
> (defun maximum (x y) (if (> x y) x y))
MAXIMUM
> (maximum 3 4)
4
> (defun max-func (f1 f2 x) (maximum (funcall f1 x) (funcall f2 x)))
MAX-FUNC
> (max-func 'f 'g 4)
16
 
3
> (defun liste-sum (liste)
  (if liste
   (+
    (car liste)
    (liste-sum (cdr liste))
   )
   0
  )
 )
LISTE-SUM
> (liste-sum (list 1 2 3 4))
10
Ligesom nil betyder falsk, således betyder en ikke-tom liste modsat sandt.
Bemærk hvordan car og cdr indgår på netop car og cdr's pladser i den nye cons vi laver.
 
4
> (defun liste-func (liste f)
  (if liste
   (cons
    (funcall f (car liste))
    (liste-func (cdr liste) f)
   )
   nil
  )
 )
LISTE-FUNC
> (defun g (x) (+ x 1))
G
> (liste-func (list 1 2 3 4) 'g)
(2 3 4 5)
  Udover funktionen: liste-func, laver vi også en funktion: g, til testformål.
 
5a
> (defun len (liste)
  (if liste
   (+ 1 (len (cdr liste)))
   0
  )
 )
LEN
> (len (List 2 4 6 8 10))
5
 
5b
> (defun antal (&rest y) (len y))
ANTAL
> (antal 1 3 5 7 9)
5
Man bemærker, at det er len-funktionen, der gør hele arbejdet, mens antal kun er katalysator for transformationen fra parameter-liste til liste.
 
6a
> (defun maximum (x y) (if (> x y) x y))
MAXIMUM
> (defun maximum-liste (liste)
  (if liste
   (maximum (car liste) (maximum-liste (cdr liste)))
   0
  )
 )
MAXIMUM-LISTE
> (maximum-liste (list 3 5 9 7 1))
9
 
6b
> (defun maximum-parametre (&rest y) (maximum-liste y))
MAXIMUM-PARAMETRE
> (maximum-parametre 3 5 9 7 1)
9
Igen er det liste-funktionen, der laver arbejdet, mens parameter-funktionen blot er katalysator for "parameter til liste"-transformationen.
 
7
> (defun f (&optional x y) (if y 2 (if x 1 0)))
F
> (f 1 2)
2
> (f 1)
1
> (f)
0
Bemærk, hvordan vi udnytter, at x, henholdsvis y, evalueres til sand/falsk alt efter om de har en rigtig værdi eller nil.
 
8
> (defun f (x)
  (setq i -1)
  (loop
   (setq i (+ i 1))
   (if (> i x)
    (return nil)
    (print i))
   )
 )
F
> (f 5)

0
1
2
3
4
5
NIL
> (defun f (x)
  (do ((i 0 (+ i 1)))
    ((> i x) nil)
   (print i))
 )
F
> (f 5)

0
1
2
3
4
5
NIL
 
9
> (defun f (x)
  (do ((i 0 (+ i 1)))
    ((> i 10))
   (print (* x i))
  )
 )
F
> (f 8)

0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
NIL