© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Dobbelthægtede lister

Vejledende løsninger

 

 

1

Først er der service-metoden: findNode:

List.java
private Node findNodeByIndex( int index ) {
 int i=0;
 
 for ( Node n=first.next; n!=last; n=n.next )
  if ( i == index )
   return n;
  else
   i++;
 
 return null;
}
I modsætning til den findNode vi lavede i kapitlet, søges der her ikke efter en knude med et bestemt data-objekt, men der tælles frem til det ønskede index. Såfremt index er for stort returneres null.
get-metoden bygger i al væsentlighed på findNode:
List.java
public Object get( int index ) {
 Node n = findNodeByIndex( index );
 
 if ( n != null )
  return n.getData();
 else
  return null; 
}
insert-metoden er til gengæld mere interessant:
List.java
public boolean insert( int index, Object obj ) {
 Node before, after;
 
 if ( 0 <= index && index < size )
  after = findNodeByIndex( index );
 else if ( index == size )
  after = last; 
 else
  return false; 
 
 before = after.prev;
 
 Node n = new Node( obj, before, after );
 
 before.next = n;
 after.prev = n;
 
 size++;
 
 return true;
}
Det interessante er if-sætningen. Da det giver mening at indsætte et element på den position, der kommer efter det sidste element, er vi nød til at kunne håndtere den situation; hvor index er lig size. Her kan findNode ikke hjælpe os, da den ser den pågældende position som en fejl-position. Vi er derfor nød til at lave en if-sætning med hele tre muligheder.
Resten af implementationen er ukompliceret.
remove-metoden er igen mere almindelig, idet findNode passer bedre her:
List.java
public Object remove( int index ) {
 Node n = findNodeByIndex( index );
 
 if ( n != null ) {
  n.prev.next = n.next;
  n.next.prev = n.prev;
  
  size--;
  
  return n.getData();
 } else
  return null;
}
Endelig har vi en testanvendelse:
Main.java
public class Main {

 public static void main( String[] argv ) {
  List list = new List();
  
  for ( int i=0; i<5; i++ )
   list.insert( 0, 3*i );
  
  System.out.println( list );
  
  System.out.println( list.get( 2 ) );
  System.out.println( list );
  
  list.remove( 2 );
  System.out.println( list );
  
  list.insert( 4, 88 );
  System.out.println( list );
 }
}
[List: 12 9 6 3 0]
6
[List: 12 9 6 3 0]
[List: 12 9 3 0]
[List: 12 9 3 0 88]