© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Desktop præsentationer

  

Iteration:
[3:49:01]

Introduktion til arrays [16:29]

Vi ser på de helt grundlæggende ting omkring arrays. Den sekventielle struktur i arrays gør dem velegnede til at iterere over, og de danner udgangspunkt for flere af de efterfølgende lektioner.

Hvorfor while-løkken? [15:06]

Hvad skal vi med iteration? Vi prøver at beregne summen af alle elementer i et array og "opfinder" while-løkken.

Tre eksempler med while-løkker og integers [25:49]

Vi tager en pause fra arrays for at studere selve while-løkken. De tre eksempler med heltal er: beregning af summen af de ti første tal (1+2+...+10), udskrivning af tre-tabellen (3, 6, 9, ..., 30) og beregningen af 35 = 3*3*3*3*3.

For-sætningen [17:11]

Vi udskriver et array, og ser hvorledes for-sætningen kan bruges i forbindelse med tællerstyret iteration. Vi udskriver dernæst alle de lige tal fra 0 til 10, og endelig refactor vi to af de foregående eksempler med integers, så de bruger for-løkker (tre-tabellen og summen af de ti første tal).

Fakultet [16:03] *

Vi skal se hvordan det er muligt at beregne fakultet.

Vende rækkefølge i array [22:14] *

Vi skal se hvordan man med en liniær index-funktion kan vende rækkefølgen af elementerne i et array .

Statistik og Bucket Sort [22:07] *

Vi skal se hvordan man med et array kan lave en statistik over forekomsten af elementer i et andet array, og hvordan dette kan bruges til at sortere elementerne.

Swap og Bubble Sort [29:22] *

Vi skal se hvordan det at swappe (ombytte) elementer i et array kan bruges til at sortere elementerne i et array.

Fibonacci talrækken [18:20] *

Fibonacci talrækken er en klassiker blandt iterative opgaver, og vi ser hvordan man med nogle lokale variable kan beregne denne talrække iterativt.

Eratostenes si [46:15] *

"Eratostenes si" kan bruges til hurtigt at finde primtal.

 

Metoder:
[1:33:23]

Introduktion til metoder [20:40] *

En introduktion til metoder, der viser hvordan man grundlæggende kan arbejde med parametre og returnering.

Metoder og arrays [22:47] *

Viser hvordan det er muligt at overføre arrays som parametre, og hvordan arrays kan instantieres i metoder og returneres .

Overloading [7:07] *

Viser hvordan man kan lave flere metoder med samme navn; hvis blot parametrenes antal/type gøre det muligt at skelne mellem dem, ud fra de aktuelle parametre.

Stjerne-linie [14:05] *

Et eksempel der udskriver tekstlinier, og viser hvordan metoder kan kalde andre metoder.

Metoder, der kalder metoder, der kalder metoder, der kalder ... [29:24] *

Et eksempel der erstatter de aritmetiske operatorer med metoder. Formålet er at vise hvordan metodekald kan anvende andre metodekald som arktuelle parametre.

 

* Ved en fejl er disse desktop præsentationer blevet optaget uden musens cursor (tekst-cursoren er dog optaget)
Objektorienteret programmering:
[0:18:46]

Linie-Punkt komposition [18:46]

Et simpelt eksempel på komposition; hvor en linie (et linie-stykke) opbygges med to punkter.

 

GUI-programmering:
[0:38:17]

AdderFrame [38:17]

Simpel GUI-programmering i Java introduceres med et eksempel der beregner summen af en række tal.

 


Følgende er en række ældre desktop præsentationer som jeg lavede år tilbage:

 
.NET

33:04

Introduktion til GUI-programmering i .NET med C#

Placering af controlere i forms, samt event-håndtering.

Databaser

12:51

Download og installation af MySql server

Hvordan man downloader og installere MySQL serveren.

forældret indhold!

Jeg har også eksperimenteret med at lavet desktop præsentationer i forbindelse med skak - man kan se disse på min skak-hjemmeside.