© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Forord

"I love being a writer. What I can't stand is the paperwork."

- Peter De Vries

 

 

Flemming Koch Jensen
 
Ovenstående citat er på sin vis meget dækkende for hvorfor jeg skriver DocJava - fordi jeg kan li' det!
Webbaseret
At DocJava er en webbaseret bog, og ikke en bog i traditionel forstand - på papir, skyldes følgende to betragtninger.
No money
Først og fremmest, at man ikke kan tjene penge på at skrive bøger på dansk. Markedet er ganske enkelt for lille, specielt når det gælder fagliteratur. Derfor er der stort set kun en motiverende faktor tilbage, nemlig at man kan holde en bog i hånden, og glæde sig over at "den har jeg skrevet". Det er til gengæld det eneste jeg savner ved at skrive en webbaseret bog.
Dernæst er der glæden ved at andre kan bruge det man laver. Oplevelsen af at det man laver kan gøre en forskel for andre mennesker på en positiv måde. Det er en oplevelse der er uvurderlig. Ved at gøre DocJava webbaseret, og frit tilgængelig, kan så mange som muligt få glæde af den.
Klade
Man må endelig ikke tage DocJava, eller det at jeg skriver den, for højtideligt. Hvis man har haft lejlighed til at kigge sig omkring i diverse afsnit, vil man se at jeg tager det ganske afslappet, at visse dele ligner ren klade. Nogle kapitler stopper brat, mens andre kun er en samling af punkter som jeg har noteret mig, skal med i kapitlet - når jeg engang får det skrevet! Min primære motivationsfaktor, er interesse for de emner jeg skriver om. Mister jeg midlertidigt interessen for noget, eller er der andre emner der virker mere interessante, så begynder jeg blot at skrive om dem i stedet.
DocJava er på sin vis et åbent skrivebord eller notesamling. En af grundene til at jeg li' at skrive, er at jeg på denne måde fastholder de ting jeg har lært - de lever længere.
At lære(r)
Den bedste uddannelse man kan tage, er at være lærer. Man er til eksamen hver dag, og man skal kunne alle detaljerne! Min oplevelse af at gå fra universitet til selv at undervise, var detaljerne - man blev tvunget til også at studere de detaljer, men ellers syntes var mindre interessante - eller ikke havde prioriteret at studere. På samme måde er det når man skriver om et emne. Selvom emnet generelt har ens interesse, er der altid detaljer som man helst ville ignorere, men for at få en fuldstændig beskrivelse er man nød til at sætte sig ind i dem, og formulere dem med sin egen forståelse.
Det er af samme grund, det er så gavnligt for studerende at de tager deres egne notater - at de selv formulerer tingene, og derved gør dem til deres egne. Når jeg skriver, er det da også oplevelsen af at gøre tingene til mine egne der motiverer. Når man har beskrevet et emne, føler man sin egen forståelse som en del af det.

 

DocJava's historie

I efteråret 1995 lavede jeg en notesamling til et fag på datamatikeruddannelsen, der hed Programkonstruktion. Noterne var skrevet til C-programmering som vi lige var skiftet til, fra Pascal. Jeg havde selv meget udbytte af at lave noterne, men allerede året efter skiftede vi til C++. Det var så min tanke at opdatere dem, men som det så ofte sker, kom der noget i vejen. En af de ting der kom i vejen var, at jeg også skulle undervise i et andet fag, der hed Maskinarkitektur og Operativsystemer. Jeg valgte i stedet at skrive en notesamling til det fag, om assembler. I 1997 gik vi så fuldt over til Java, efter i 1996 at have haft det som supplerende sprog i faget Programkonstruktion. Jeg blev bekræftet i, at hvad man skriver det ene år er forældet det næste.
Motiverende
DocJava var i første omgang reformatering til HTML af de to nævnte notesamlinger, og har siden bevæget sig rundt i andre emner jeg har interesseret mig for. At Java trods alt har holdt i relativ mange år, har givet mig troen tilbage, på at man godt kan skrive materiale der holder flere år frem i tiden. I mit arbejde som underviser har det altid været motiverende at jeg har kunnet skrive mit eget undervisngsmateriale. Som tidligere nævnt giver det en mulighed for at formulere ens egen forståelse af, og perspektiv på, de emner man underviser i - og det er jo alligevel denne forståelse man prøver at formidle i det daglige.
Doc what?
Hvorfor hedder det DocJava? Doc skal forstås som doc i documentation. Det er en generel betegnelse man tillægger noget der beskriver et emne. At Java står sænket, og om muligt med mindre skrift end Doc, er for at nedtone det. Selvom Java er det sprog der danner grundlag for det meste af indholdet i DocJava, er det ikke meningen, at jeg kun vil skrive om Java og programmering i Java. Måske vil DocJava engang i fremtiden ændre navn - til f.eks. Doc.