© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Ordbog

"..."

- ...

 

Følgende er en ordbog over forskellige betegnelser der anvendes i DocJava. Ord er kun medtaget, hvis der andre steder i DocJava henvises hertil. Ordbogen er derfor ikke tænkt som nogen ordbog i sig selv, men skal primært nedsætte antallet af paranteser og fodnoter.

 

distribuere Noget der er distribueret, er fordelt ud over noget. Man anvender ofte betegnelsen i forbindelse med systemer der er distribueret ud over et netværk; hvor flere maskiner tager sig af forskellige dele af systemet. Man kan også anvende betegnelsen i forbindelse med et objektsystem; hvor objekterne hver især yder deres bidrag til løsningen af et problem.
fabriksmetode En fabriksmetode er en metode, som instantierer og returnerer et objekt eller et objektsystem. Det er normalt tanken med en fabriksmetode, at instantieringen er delegeret til det objekt metoden tilhører, men man ser også fabriksmetoder optræde som servicemetoder.
immutable Man bruger typisk betegnelsen immutable (dk.: uforanderlig) om objekter; hvis datakerne er konstant. Det betyder ikke alene at objektet ikke har nogen set-metoder, men også at objektet ikke selv kan/vil ændre sin datakerne. F.eks. er klassen String immutable.
inkrementere At inkrementere er gentagne gange at udvide noget med en "enhed". F.eks. kan man inkrementere et tal ved gentagne gange at addere med den samme værdi.
kardinalitet Kandinaliteten af en mængde er antallet af elementer i mængden.
kontinuert At en funktion er kontinuert betyder at dens graf er sammenhængende. Man kan illustrere det med at grafen kan tegnes med en pen uden på noget tidspunkt at skulle løfte den fra papiret.
legacy system Et system som et systemudviklings-projekt har arvet, og som der skal arbejdes videre med. Legacy systemet er ofte lavet med forældede metoder og med en forældet teknologi. Det er derfor en udfordring, henholdsvis et problem, at skulle arbejde videre med et sådant system. At man alligevel gør det, skyldes ofte besparelser (man skal ikke lave, og debugge, det igen) eller politik.
mixin-klasse En klasse der placeres mellem en superklasse og dens subklasser i et nedarvnings-hierarki. Formålet med en mixin-klasse er normalt at gøre det mere bekvemt at implementere subklasserne.
multimængde I en almindelig mængde kan et element kun forekomme én gang, men i en multimængde er denne restriktion fjernet. F.eks. er M = { 1, 2, 5, 5, 2, 5, 7 } en multimængde, mens den ikke er nogen mængde, da 2 og 5 optræder flere gange.
nestet At noget er nestet betyder, at det er sat indeni noget af samme slags. F.eks. er to if-sætninger inden i hinanden, nestede.
obsolete Obsolete (dk.: forældet, gået af brug) betegner normalt klasser i Java som er forældede. De er forældede i den forstand at det ikke er garanteret, at de vil være indeholdt i kommende standarder for Java. Det er i skrivende stund endnu ikke sket at en obsolete klasse er blevet strøget af standarden, og det er overordentlig tvivlsomt om man har mod til at gøre det, når det kommer til stykket. Det betyder dog at obsolete klasser ikke vil indgår i fremtidige udvidelser, og at det normalt må regnes som bedre at basere sine programmer på de nyere alternativer til de obsolete klasser - der trods alt en grund til at de er obsolete.
ordning En ordning definerer en rækkefølge for nogle elementer i en mængde. Man kan ud fra ordningen tale om, at et element kommer før et andet. Er elementerne numeriske benævner man det som, at et element er mindre end et andet.
partition En partition er en del af noget konkret, ofte en del af en datamængde. At partitionere: At inddele.
propagere At propagere vil sige at udbrede noget, at sørge for at noget sendes igennem et system således at systemet kan reagere på det. Typiske eksempler på propagering er: Propagering af ændringer i neuralnet. Propagering af events i implementationen af grafiske brugergrænseflader.
radix Radix (dk.: rod) er synonym ved grundtal (i et talsystem).