© 1999-2003, Flemming Koch Jensen
Alle rettigheder forbeholdt
Formatering

 

 

Tekstuel repræsentation Formatering af tal, datoer osv. er en hel videnskab i Java. Det skyldes Java internationalization, der giver utallige muligheder. Lad os starte med at fastslå, hvad vi forstår ved "formatering". Formatering er tekstuel repræsentation af noget. Dette noget vil i vores sammenhæng være objekter - objekter som repræsenterer f.eks. datoer eller tal.
  Formatering har sin egen package: java.text. Selve formateringen foretages af en række klasser fra denne package:
Figur 1:
Formaterings-klasser i java.text
  Man kan inddele historien om formatering i Java, i tre dele: Formatering af tal, datoer og beskeder. Vi vil i det følgende behandle disse tre.
 

 

1. Tal

   
   
import java.text.*;
import java.util.*;

public class Main {

 public static void main( String[] argv ) {
  
  DecimalFormat df = new DecimalFormat();
  
  df.setMaximumFractionDigits( 2 );
  
  Locale.setDefault( new Locale( "danish", "Denmark" ) );
  
  System.out.println( df.format( 222411.3131 ) );
  System.out.println( df.format( -222411.3131 ) );
  
 }
}
   
   
   
i;
Figur 1:
we
 
V