Velkommen til DocJava

(C) 1999-2019, Flemming K. Jensen
Alle rettigheder forbeholdt

 

Historik

 
17. januar 2014 Java Applet menuen er erstattet med en liste af links til de enkelte sider.
8. februar 2012 Der er kommet en nyt kapitel: "Databaser" > "SQL".
1. februar 2012 "Grundlæggende Programmering (Ny)" og "Objektorienteret Programmering (Ny)", er fjernet fra DocJava. De findes i stedet på DocPS.
1. februar 2012 Implementationen af DocJava's menu er blevet opdateret. Den ligger nu i en jar-file, og den henter sit indhold fra en xml-file. Samtidig virker åbning af sider i ny tab igen. Menu'en fungerer i øvrigt som før.
4. december 2011 Der er lavet en nyt kapitel om udførelse af eksterne processer (i.e. programmer) fra et Java-program. Se under "Java Specielt" > "Udførelse af eksterne processer".
27. november 2011 Kapitlet: "Simpel GUI-programmering" (under "Grafiske brugergrænseflader"), er blevet udvidet med to afsnit om mixin-klasser og specialisering af widgets.
24. november 2011 Der er lavet en nyt kapitel om oversættelse og udførelse af Java-programmer fra en Command Prompt. Se under "Java specielt" > "Udførelse af Java-programmer".
16. marts 2011 Database-pakken er blevet opdateret, så den nu understøtter transaktioner på SQL Server. Hermed skulle al funktionalitet i database pakken understøtte SQL Server.
15. marts 2011 Database-pakken er blevet opdateret, så den nu understøtter autonummerering på SQL Server. Det er nu også muligt at anføre host, portnummer og instance-navn på database serveren.
11. april 2010 Kapitlet: "JUnit" under "Test" er blevet revideret, så det nu beskriver anvendelsen af JUnit version 4, i forbindelse med Eclipse.
4. november 2009 Kapitlet: "Nedarvning" under "Objektorienteret Programmering" er blevet revideret.
7. oktober 2009 Kapitlet: "Komposition" under "Objektorienteret Programmering" er blevet revideret.
1. oktober 2009 Kapitlet: "Klasser" under "Objektorienteret Programmering" er blevet revideret, så datakernen nu består af "total-sekunder" istf. timer, minutter og sekunder.
28. maj 2009 Databasepakken er blevet opdateret til version 1.1.4. Der opstod en fejl når man lukkede en database (Close/close-metoden) og efterfølgende åbnede den igen, idet det forældede DB-objekt med den lukkede forbindelse blev genbrugt.
25. marts 2009 Kapitlet om Iterator Pattern er blevet revideret.
19. november 2008 Under "Grafiske Brugergrænseflader" er kapitlet: "Layout Managere", blevet opdateret med en ny version af GridBagGUI. Dette gælder både kapitlet og de vejledende løsninger til kapitlets opgaver.
9. november 2007 Under "Desktop præsentationer" er der lavet direkte links til swf-filerne, så man har mulighed for at gemme disse filer og se dem offline.
27. september 2007
Jeg er begyndt at lave en række desktop præsentationer om arrays og iteration, og jeg håber i den kommende tid at få lavet nogle flere. De kan findes under "Desktop præsentationer" i menuen.
13. oktober 2006
Jeg har startet en nyt site: DocC#, og flyttet alt om C# og .NET Frameworket over på DocC#. Det drejer sig om afsnittet under andre sprog med en introduktion til C# for Java programmører og afsnittet om XML. [DocNet rettet til DocC# - 2006-12-04]
27. september 2006
Jeg er begyndt at skrive om XML osv. Hvilket man kan finde i menuen til venstre (under XML). Bemærk at dette afsnit i modsætning til den øvrige del af DocJava er skrevet med henblik på C#.
11. marts 2006
I kapitlet: "Dobbelthægtede lister " er kildeteksterne til kapitlets eksempler gjort tilgængelige sidst i kapitlet, og kildeteksten er samtidig blevet revideret.
18. februar 2006
I kapitlet: "Database pakken" er afsnittet om hvordan man arbejder med autogenererede nøgler blevet opdateret, i forbindelse med at der er kommet en ny version 1.1.2 af database pakken. Den nye version indeholder netop en forbedring på dette punkt. I slutningen af kapitlet er der blevet ryddet op i de mange links til tidligere versioner, så der kun er links til den seneste version.
15. december 2005
I kapitlet: "Observer Pattern" er der kommet et mindre afsnit om "forsinket update", der viser hvordan man med Java's understøttelse af Observer Pattern, kan anvende forsinket update til at effektivisere anvendelsen af mønsteret.
15. december 2005
Der er lavet et nyt afsnit til kapitlet: "Polymorfi" (se under "Objektorienteret programmering"), der med en figur viser relationen mellem de forskellige former for klasser (konkete, abstrakte osv.)
13. december 2005
Der er lavet et mindre kapitel om brug af assertions til dokumentation af programmer (pre-, postconditions og invarianter). Der er også to opgaver til kapitlet. Se: "Assertions til dokumentation af programmer" under "Teoretisk datalogi".
8. december 2005
Der er lavet et ganske kort kapitel, der viser hvordan man i Java kan beregne CRC32. Kapitlet: "CRC32" findes under: "Java specielt".
7. december 2005
Der er lavet en opgave til kapitlet: "Lister", under "Grafiske brugergrænseflader". Der er også lavet et eksempel i selve kapitlet med DefaultListModel, der viser hvordan det er muligt at tilføje og fjerne elementer fra en JList.
7. november 2005
Der er lavet et kort kapitel om hvordan man kan anvende NUnit til at lave systematisk test i C#.
17. april 2005
Der er lavet en vejledende løsning til opgave 1, i kapitlet: "Visitor Pattern".
27. februar 2005
Kapitlet: "Database pakken" er blevet opdateret med den seneste version, der understøtter transaktioner og autonummerering. Der er samtidig indført en klasse: AbstractRecordModel, der gør det en hel del nemmere at lave model-klasser. Den seneste version understøtter kun MySQL.
20. november 2003
Jeg er begyndt at lave en række desktop præsentationer om MySql. Indtil videre er der kun lavet én præsentation, der viser hvordan man downloader og installerer MySql serveren. Se under "Desktop præsentationer"
8. november 2003
Jeg eksperimenterer med at lave online desktop præsentationer, og har lavet en introduktion til GUI programmering i .NET med C#, som man finder under menu-punktet "Desktop præsentationer".
29. juli 2003
Anvender man programmet: DocJavaUpdater.java, fra Forskelligt > Offline, til online opdatering af en offline version af DocJava, skal man opdatere programmet med den nye version, man finder samme sted!
26. juli 2003
Jeg fik aldrig skrevet en konklussion på nedenstående eksperiment (se 9.maj 2003), men resultatet var, at det blev for langsomt! Jeg flyttede derfor DocJava tilbage på den oprindelige server. Det har senere vist sig for upraktisk at forsætte med den pågældende server, og pr. dd. er DocJava nu hosted hos NRD.
9. maj 2003
DocJava er som et eksperiment flyttet til en anden internet-forbindelse. Da denne forbindelse er mindre end den hidtidige, vil jeg gerne have tilbagemeldinger; hvis man oplever nævneværdige forringelser af den hastighed hvormed, man kan browse DocJava.
30. januar 2003
Har opdateret årstallet i forbindelse med copyright beskederne fra "1999-2002" til "1999-2003". Dette har betydning for stort set alle html-sider, så laver man en online opdatering af en offline-version af DocJava vil det tage en del længere tid end normalt!
30. januar 2003
Har fjernet info-panelet under menu'en, da dens opgave er overtaget af denne change log. Det har samtidig givet mere plads til menu'en så man kan se flere menu-punkter af gangen.
8. december 2002
Opdateret: Multiprogrammering > Klassiske problemer - afsnittet: "1.3 Writers i kø", har fået de manglende kommentarer.
4. december 2002
Læst korrektur på: Datastrukturer > Dobbelthægtede lister
4. december 2002
Læst korrektur på: Grafiske Brugergrænseflader > Layout Managere
2. december 2002
Rettet fejl i: Multiprogrammering > Klassiske problemer - klassen ReadWriteLock i afsnittet: "1.3 Writers i kø" havde fejl i getWriteLock-metoden; hvor den midterste synchronized blok wait'ede på this - det skulle være thisThread! Der var også en fejl i nextWriter-metoden; hvor notifyAll blev kaldt uden at være monitor owner, samtidig blev der casted til Thread hvilket kunne misforståes, da det mht. notifyAll er uvæsentligt at elementerne i listen er tråde. Eksemplet vil forøvrigt få de manglende kommentarer til koden - ASAP.
27. nov. 2002
Rettet fejl i: Assembler programmering > Talsystemer - vejledende løsning til opgave 5c (1B9C1 rettet til 199C1)
25. nov. 2002
Updateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner > Opgaver - Nye opgaver: 8-9, med vejledende løsninger.
25. nov. 2002
Påbegyndt revision af: Grafiske brugergrænseflader > Widget-Katalog > Lister
21. nov. 2002
Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner - Indført afsnit om: "Navnløse funktioner" og "Iteration"
21. nov. 2002
Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner > Vejledende løsninger - Nu vejledende løsninger til opgave 5-7.
19. nov. 2002
De sidste klassediagrammer i: Netværksprogrammering > Reactor Pattern, er blevet rentegnet.
18. nov. 2002
Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner - Indført afsnittet: "Parametre".
17. nov. 2002
Færdig med revisionen af: Netværksprogrammering > Reactor Pattern. De to klassediagrammer, vil dog blive rentegnet en af dagene.
16. nov. 2002
Påbegyndt revision af: Netværksprogrammering > Reactor Pattern. Kapitlet kan derfor være mere eller mindre inkonsistent
14. nov. 2002
Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Introduktion - Indført afsnittet: "Symboler".
  Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner - Indført/udvidet afsnittet: "Selektion".
  Opdateret: Andre Sprog > Lisp > Funktioner > Vejledende løsninger - Nu vejledende løsninger til opgave 1-4.
9. nov. 2002
Efter jeg har fundet ud af at sætte virtuelle hosts op på min Apache Webserver, har jeg også fået lavet en til mit kabale-program:
 
6. nov. 2002
DocJava har fået sit eget domæne, og man kan nu i stedet for: http://nostromo.ikasths.dk/docjava anvende:
  - www.docjava.dk
6. sep. 2002
Offline zip-filerne er blevet opdateret